70 / 100

Avaya XT4300

Xem ngay

CISCO Room Kit

Xem ngay

Polycom Group 700

Xem ngay.

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly Studio X30

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVer VC520

1.00

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom CX100 Speaker phone

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVer EVC950

1.00

HỆ THỐNG MẠNG

Switch Juniper EX4650-48Y-AFI

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVAYA ROOM SYSTEMS XT4300

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech Rally

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVer VB342

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Cisco Telepresence TX9200

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Cisco Spark Room Kit

1.00

HỆ THỐNG MẠNG

Switch Juniper EX4300-48T-TAA

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

MAXHUB BM21E

1.00

Hội Nghị Âm Thanh

AVAYA Conference Phones B149

1.00

Hội Nghị Âm Thanh

AVAYA Conference Phones B159

1.00
1.00

Hội Nghị Âm Thanh

Yamaha PJP-50 USB Speakerphone

1.00

Hội Nghị Âm Thanh

Yamaha PJP-20UR USB Speakerphone

1.00

Hội Nghị Âm Thanh

Yamaha PJP-10UR USB Speakerphone

1.00

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom SoundStation IP 7000

1.00

HỆ THỐNG MẠNG

Switch Juniper EX4650-48Y-AFI

1.00

HỆ THỐNG MẠNG

Switch Juniper EX4400-24MP

1.00

HỆ THỐNG MẠNG

Switch Juniper EX4300-48T-TAA

1.00

HỆ THỐNG MẠNG

Switch Juniper EX3400-48T-DC

1.00

HỆ THỐNG MẠNG

Switch Juniper EX2300-24MP

1.00

HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI

Panasonic KX-TES824

1.00

THIẾT BỊ HIỂN THỊ

NEXIS VW8208

1.00

THIẾT BỊ HIỂN THỊ

NEXIS VW8316

1.00

THIẾT BỊ HIỂN THỊ

NEXIS VW8736

1.00

THIẾT BỊ HIỂN THỊ

NEXIS VW81272

1.00

THIẾT BỊ HIỂN THỊ

NEXIS VW8144144

1.00

THIẾT BỊ HIỂN THỊ

NEXIS NW408UH

1.00

THIẾT BỊ HIỂN THỊ

NEXIS NW08UT

1.00

THIẾT BỊ HIỂN THỊ

NEXIS NS-VW2x2-4K30

1.00

THIẾT BỊ HIỂN THỊ

NEXIS NS-VW3x3

1.00

THIẾT BỊ HIỂN THỊ

NEXIS NS-VW2x3-4K60

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Cisco Telepresence SX10

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Cisco Telepresence SX20

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly G7500

1.00

Hội Nghị Âm Thanh

Avaya IP Conference Phone B179

1.00

Hội Nghị Âm Thanh

Avaya IP Conference Phone B189

1.00

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom CX100 Speaker phone

1.00

Hội Nghị Âm Thanh

Polycom Communicator Model C100

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom RealPresence Clariti

1.00

HỆ THỐNG MẠNG

Switch Juniper EX3400-48T-DC

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVer Orbit SVC500

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom HDX7000

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly Studio X70

1.00

Hội Nghị Âm Thanh

Avaya IP Conference Phone B189

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly Studio X30

1.00

New arrivals

Poly G7500 Group

Trải nghiệm tốt hơn , Tích hợp nhiều hơn.

Poly-g7500-group

Shop the brands

logo-cisco
logo-polycom
logo-avaya
logo-aver
logo-tely
Hikvision_logo
logo-alliedtelesis
logo-aten
logo-audiocode
logo-axis
logo-barco
logo-bosch
logo-christie
logo-crestron
logo-dell
logo-dinstar
logo-extron
logo-grandstream
logo-hd-paragon
logo-hp
logo-jabra
logo-kontel
logo-lg
logo-lifesize
logo-microsoft
logo-nec
logo-panasonic
logo-patton
logo-samsung
logo-sony
logo-toa
logo-xorcom
logo-yamaha
logo-yealink
logo-yeastar