NEXIS NS-VW2x2-4K30

Price : 1.00

  • Bộ điều khiển videl wall NEXIS NS-VW2x2-4K30 video 4K 2×2, hỗ trợ đầu vào HDMI / DVI 1 in và 4 out HDMI, chức năng chính là chia tín hiệu hình ảnh HDMI, DVI HD hoàn chỉnh thành 4 khối và gán cho 4 Màn hình video, chẳng hạn như Chiếu sau, TV LCD , v.v., Hoàn chỉnh với 4 màn hình Video độ nét cao HDMI để tạo thành một màn hình hình ảnh lớn.