NEXIS VW81272

  • NEXIS VW81272 72 IN 72 OUT VIDEO WALL & MATRIX SWITCH bao gồm tính năng chuyển mạch liền mạch sử dụng kiến ​​trúc ma trận FPGA và hỗ trợ Kéo & Thả Windows, Màn hình chéo & Nhiều chế độ xem.