NEXIS VW8316

Price : 1.00

  • NEXIS VW8316 16 IN 16 OUT VIDEO WALL & MATRIX SWITCH bao gồm tính năng chuyển mạch liền mạch sử dụng kiến ​​trúc ma trận FPGA và hỗ trợ Kéo & Thả Windows, Màn hình chéo & Nhiều chế độ xem.