NEXIS NW08UT

Price : 1.00

  • Bộ điều khiển video wall NEXIS T-Series (NW08UT) Video Wall được thiết kế linh hoạt cho tối đa 128 đầu vào và 144 đầu ra. Dễ sử dụng, chỉ cần kéo và thả từ PC Client hoặc iPad. Chuyển đổi liền mạch trên tường TV