NEXIS NS-VW3x3

Price : 1.00

  • Bộ điều khiển video wall NEXIS NS-VW3x3 , hỗ trợ đầu vào 1HDMI và 9 đầu ra HDMI. Chức năng chính là chia tín hiệu hình ảnh HDMIHD hoàn chỉnh thành 9 đơn vị hiển thị video (chẳng hạn như Đơn vị chiếu, TV LCD, v.v.), Hoàn chỉnh với 9 đơn vị hiển thị video độ nét cao HDMI để tạo thành một màn hình hình ảnh động lớn.