Polycom RealPresence Utility Cart 500

Price : 1.00

  • Có tính di động cao và ổn định để dễ dàng di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác — mang lại khả năng cơ động, an toàn và linh hoạt
  • Tăng khả năng hiểu và năng suất khi giao tiếp trực tiếp
  • Loại bỏ thiết bị video chuyên dụng cho từng phòng với thiết kế giá cả phải chăng