Polycom RealPresence Centro

Price : 1.00

  • Mang tính cách mạng — Giải pháp cộng tác trực quan đầu tiên để thu hút mọi người lại với nhau vào trung tâm của sự cộng tác, cho phép các nhóm lên ý tưởng và giải quyết các vấn đề khó khăn nhất
  • Tương tác — Xem mọi người ở ‘phía trước & trung tâm’; nghe mọi sắc thái với âm thanh cao cấp được tích hợp
  • Cộng tác mạnh mẽ — Chia sẻ nội dung quan trọng của sứ mệnh từ thiết bị cá nhân của bạn chỉ bằng một cú chạm đơn giản
  • Thông minh — Tự do di chuyển xung quanh không gian và duy trì trên máy ảnh trong khi cảm biến theo dõi và máy ảnh tự động định hình mọi chuyển động của bạn
  • Đơn giản — Dễ dàng tương tác từ bất kỳ màn hình cảm ứng nào trong số 4 màn hình cảm ứng; kết nối trong vài phút