Cisco Spark Room Kit Plus

Price : 1.00

  • Cisco Spark Room Kit Plus là một hệ thống phòng họp dành cho các cuộc họp hội nghị.
  • Giải pháp tất cả trong một, được trang bị camera 5K, codec hiện tại, loa và micro chất lượng cao, cung cấp giải pháp toàn diện cho phòng hội nghị từ cỡ trung bình lên đến hơn 8 người.
  • Chia sẻ nội dung 4K qua cáp HDMI hoặc không dây
  • Được thiết kế để sử dụng tại chỗ và được tối ưu hóa cho đám mây kết hợp với Nhóm Cisco Webex
  • Tự động kích hoạt hệ thống khi có người vào phòng bằng cách nhận ra thiết bị di động
  • Hoạt động với Cisco Telepresence Touch 10 hoặc với bất kỳ thiết bị di động nào phù hợp với Nhóm Cisco Webex
  • Màn hình kép cho videoconferenceng và chia sẻ nội dung
  • Kết thúc để bảo mật