Poly Studio X30

Price : 1.00

  • Nhận bất kỳ phòng nhỏ nào và chạy vào vài phút, với quy trình thiết lập đơn giản và thiết kế tất cả trong một
  • Giúp mọi người, ngay cả khách, dễ dàng chia sẻ nội dung không dây từ bất kỳ thiết bị cá nhân nào — không cần ứng dụng hoặc công cụ đặc biệt
  • Đón âm thanh mạnh mẽ và đáng kinh ngạc công nghệ chặn tiếng ồn cho phép mọi từ được nghe mà không bị phân tâm
  • Hỗ trợ trên bo mạch cho các nền tảng video đám mây như Zoom và Microsoft Teams có nghĩa là không cần PC hoặc Mac