Polycom HDX6000

Price : 1.00

Lợi ích

  • Giảm giá thành, hình ảnh rõ hơn, âm thanh trung thực hơn, chất lượng tốt hơn
  • Đưa ra quyết định, thực hiện các nhiệm vụ nhanh chóng hơn
  • Đem lại một chất lượng vượt trội trên bất kỳ mạng nào, từ  một văn phòng nhỏ đến một phòng họp lớn với công nghệ Polycom Lost Packet  Recovery (LPR)