Cisco Telepresence MCU 5300

Price : 1.00

Cisco TelePresence MCU 5300 Series là thiết bị MCU có thể xếp chồng lên nhau bằng phần cứng đầu tiên của ngành, hiện cho phép khách hàng mở rộng các cấu hình cấp đầu vào thông qua sự kết hợp độc đáo giữa giấy phép cổng phần mềm và khả năng kết nối thiết bị thứ hai thông qua cáp xếp chồng. Với khả năng nâng cấp hiện trường ở mức đặc biệt này, bạn có thể giảm thiểu sự gián đoạn đối với các dịch vụ hội nghị của mình trong khi vẫn bảo vệ triệt để khoản đầu tư ban đầu của mình. Cisco TelePresence MCU 5300 Series:

  • Dựa trên tiêu chuẩn và tương thích với tất cả các điểm cuối của các nhà cung cấp chính
  • Có thể cấu hình cao và có thể nâng cấp tại hiện trường
  • Cung cấp nhiều điểm vào HD MCU cho khách hàng
  • Có thể lựa chọn phần mềm giữa các cổng video HD hoặc SD

Cisco TelePresence MCU 5300 cho phép thiết bị có thể nâng cấp với khả năng tăng trưởng bằng cách sử dụng giấy phép cổng phần mềm Với MCU 5300 Series, bạn có:

  • Khả năng xếp chồng hai MCU lại với nhau để tăng dung lượng
  • Sự hiện diện liên tục cho người dùng trên mọi cổng
  • Giao diện quản lý linh hoạt, dễ sử dụng Hơn 50 bố cục tùy chỉnh
  • Độ phân giải video đến 1080p, ở tốc độ 30 khung hình / giây (fps)
  • Một giải pháp ít rủi ro, hiệu quả về chi phí cho hội nghị truyền hình HD đa điểm