Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

Danh mục Hội Nghị Truyền Hinh Polycom

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly G7500

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly Studio

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly Studio E70

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly Studio X30

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly Studio X50

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly Studio X70

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom HDX6000

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom HDX7000

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom HDX8000

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom HDX9000

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom RealPresence Centro

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom RealPresence Clariti