Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

Danh mục Hội Nghị Truyền Hinh Polycom

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly G7500

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly Studio

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly Studio E70

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly Studio X30

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly Studio X50

208,000,000.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Poly Studio X70

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom HDX6000

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom HDX7000

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom HDX8000

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom HDX9000

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom RealPresence Centro

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom RealPresence Clariti

1.00