Hiển thị 1–12 của 23 kết quả

Danh mục Hội Nghị Truyền Hinh Polycom

Hội Nghị Truyền Hình

Poly G7500

Hội Nghị Truyền Hình

Poly Studio

Hội Nghị Truyền Hình

Poly Studio X30

Hội Nghị Truyền Hình

Poly Studio X50

Hội Nghị Truyền Hình

Poly Studio X70

Hội Nghị Truyền Hình

Polycom HDX6000

Hội Nghị Truyền Hình

Polycom HDX7000

Hội Nghị Truyền Hình

Polycom HDX8000

Hội Nghị Truyền Hình

Polycom HDX9000

Hội Nghị Truyền Hình

Polycom RealPresence Centro

Hội Nghị Truyền Hình

Polycom RealPresence Clariti

Hội Nghị Truyền Hình

Polycom RealPresence Debut