Poly Studio E70

Price : 1.00

  • Video sống động như thật với máy ảnh kép, mỗi máy có cảm biến 4K + của riêng chúng.
  • Tính năng theo dõi loa chính xác và tạo khung nhóm chất lượng chuyên nghiệp từ công nghệ Poly DirectorAI.
  • Tăng cường bảo mật với màn trập riêng tư điện tử tích hợp có động cơ.
  • Kết nối dễ dàng với Poly G7500 và Poly Microsoft Teams Room trên Windows để triển khai hợp lý.