Polycom RealPresence Clariti

  • Mang đến trải nghiệm cộng tác và hội nghị truyền hình vượt trội trên mọi thiết bị
  • Quản lý và giám sát các thiết bị và hội nghị để giảm thiểu hỗ trợ người dùng
  • Phân tích mức sử dụng cho ROI và tăng tỷ lệ chấp nhận
  • Tích hợp chưa từng có — Sự đơn giản khi nhấp để tham gia cho Skype for Business và các nhà cung cấp UC hàng đầu
  • Cho phép cấp phép người dùng đồng thời bạn mở rộng khi cần thiết
  • Các tùy chọn đăng ký và triển khai linh hoạt đáp ứng nhu cầu triển khai riêng của tổ chức bạn
  • Các bản sao không giới hạn của Polycom® RealPresence® Desktop and Mobile mang đến trải nghiệm video chất lượng cao, an toàn và đáng tin cậy ngoài văn phòng hoặc phòng hội nghị