Logitech Conference Group

Price : 1.00

Giải pháp hội nghị truyền hình vừa túi tiền cho các phòng họp có quy mô từ trung bình tới lớn

  • Hoạt động tốt với các ứng dụng phần mềm dành cho hội họp và hội nghị truyền hình của bạn nhờ qua cổng USB.​
  • Camera thấy mọi chi tiết với video HD và khả năng thu phóng 10 lần
  • Âm thanh trong trẻo như pha lê dành cho tối đa 14 | 20 (tiêu chuẩn | + kéo dài)