AVAYA Conference Phones B149

Price : 1.00

Các mẫu Avaya B149 Điện thoại hội nghị  âm thanh phù hợp nhất cho mô vừa và nhỏ phòng hội nghị lên đến 10 người. Điện thoại hội nghị âm thanh B149 giúp nâng cao năng suất lao động và sự hợp tác giữa khách hàng, đối tác và nhà cung cấp với các tính năng bao gồm:

  • OmniSound ® – Tinh mạnh mẽ âm thanh rõ ràng để cung cấp liền mạch năng suất
  • Hướng dẫn sử dụng giúp bạn thiết lập nhóm gọi với liên lạc một cách dễ dàng
  • Micro mở rộng tùy chọn rằng sự gia tăng phạm vi (và số người tham gia) lên tới 750 dặm vuông
  • Thẻ SD bộ nhớ để ghi lại của bạn các cuộc họp và các cuộc gọi hội nghị phát lại hoặc lưu trữ để sử dụng sau
    • Danh bạ điện thoại để truy cập nhanh liên lạc chính của bạn