Poly Studio

Price : 1.00

  • Bạn chưa bao giờ nghe thấy thanh video USB nào có âm thanh tốt đến thế này — Poly Studio có chất lượng âm thanh và giọng nói rõ ràng tuyệt đối trong cùng loại
  • Âm thanh gây mất tập trung được loại bỏ bằng công nghệ Poly NoiseBlockAI được cấp bằng sáng chế của chúng tôi — và đây là thanh video USB duy nhất làm được điều đó
  • Làm việc hiệu quả hơn ở cả hai đầu hội nghị truyền hình của bạn với một camera thông minh tự động đóng khung phòng hoặc theo dõi người đang nói để tương tác sâu hơn
  • Loại bỏ “sneakernet” với quản lý tập trung, cho phép triển khai quy mô lớn mà không phải gánh thêm gánh nặng về CNTT