Poly G7500

Price : 1.00

  • Đơn giản hóa trải nghiệm người dùng bằng cách kết hợp hội nghị truyền hình và chia sẻ nội dung trong một giải pháp
  • Làm cho mọi người cảm thấy như họ đang ở cùng nhau trong cùng một phòng với Ultra HD 4K cho sự phong phú và rõ ràng đáng kinh ngạc khi chia sẻ nội dung
  • Giảm thiểu tiếng ồn xung quanh từ làm gián đoạn cuộc họp với nâng cao công nghệ âm thanh bao gồm NoiseBlockAI
  • Hỗ trợ riêng cho video đám mây các nền tảng như Zoom, StarLeaf và GoToRoom có ​​nghĩa là không có PC hoặc Mac bắt buộc