Avaya Wireless Conference Phone B169

Price : 1.00

  • Tăng cường thông tin liên lạc : Mang âm thanh chất lượng HD hội nghị với các bạn ở đâu và khi bạn cần nó; tất cả mọi người về cuộc gọi (và trong phòng) có thể được nghe với độ rõ nét
  • Nâng cao năng suất : Thiết lập và quản lý cuộc gọi hội nghị một cách dễ dàng; ghi lại các cuộc gọi cho lưu trữ và phát lại
  • Đưa ra quyết định nhanh hơn : Làm cho nó dễ dàng cộng tác và giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và nhà cung cấp bằng cách tham gia cuộc gọi hội nghị chỉ là về bất cứ nơi nào trong bạn văn phòng