Polycom RealPresence Group Series Media Center

Price : 1.00

  • Thiết lập nhanh chóng, đơn giản cho phép bạn mở rộng khả năng giao tiếp của mình một cách hiệu quả
  • Giải pháp tất cả trong một tích hợp vào chiến lược truyền thông toàn cầu của bạn để có giao diện tương tự trong toàn tổ chức của bạn
  • Dễ sử dụng, công nghệ đáng tin cậy giúp bạn yên tâm và các cuộc họp miễn phí để cộng tác hiệu quả hơn