Polycom RMX 1500

Price : 1.00

  • Cấu hình cao H.264 – Cung cấp hiệu quả băng thông chưa từng có
  • Polycom UltimateHD ™ – Cao video định nghĩa, âm thanh và nội dung chia sẻ
  • Hỗ trợ đa mạng – IP (H.323, SIP), PSTN và ISDN trên một Chassis
  • Truy cập dễ dàng, an toàn từ mọi nơi – Quản lý dựa trên Web Management
  • Bất cứ lúc nào, hội nghị theo yêu cầu – Phòng họp ảo luôn bật
  • Hội nghị đa điểm phục hồi – Polycom Lost Packet Recovery ™ (LPR ™) công nghệ
  • Giá trị tốt nhất trên mỗi cuộc gọi – Tự động phân bổ nguồn lực hoặc cố định khả năng hiệu suất
  • Tự động sửa lỗi – Ảo hóa RMX tài nguyên với DMA 7000
  • Nền tảng tương thích với RMX 2000 và RMX 4000