POLYCOM Cable Micro HDX Series

Price : 1.00

  • Cable micro từ 3 – 15m polycom dùng kết nối micro HDX Series (HDX 6000, HDX 7000, HDX 8000, HDX 9000).
  • Xuất xứ chính hãng polycom.
  • Bảo hành thiết bị 12 tháng đúng nhà sản xuất.