Cisco PrecisionHD Camera – 2 .5X

Price : 1.00

  • Cisco PrecisionHD Camera – 2 .5X độ phân giải cao True HD 1080 @ 60 khung hình / giây
  • Đảo ngược hình ảnh tự động
  • Lấy nét, độ sáng và cân bằng trắng tự động hoặc thủ công
  • Kết hợp giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI) với nguồn