Polycom SoundStation IP 7000

Price : 1.00

  • Polycom® HD Voice ™ – sự rõ ràng vô song để làm cho cuộc gọi hội nghị hiệu quả hơn và hiệu quả
  • Polycom® Acoustic Clarity ™ công nghệ — mang lại điều tốt nhất trải nghiệm điện thoại hội nghị với không có thỏa hiệp
  • Tùy chọn cấu hình linh hoạt— kết nối đa đơn vị, mở rộng micrô và tích hợp với Dịch chuyển từ xa trong phòng Polycom HDX các giải pháp để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại phòng khác nhau
  • Phần mềm SIP mạnh mẽ— tận dụng SIP tiên tiến nhất phần mềm điểm cuối trong ngành, với tính năng chuyển cuộc gọi nâng cao, các tính năng bảo mật và cung cấp
  • Khả năng tương tác mạnh mẽ— tương thích với một mảng rộng của các nền tảng cuộc gọi SIP để tối đa hóa chất lượng giọng nói và tính năng tính khả dụng trong khi đơn giản hóa quản lý và điều hành
  • Màn hình lớn có độ phân giải cao với Trình duyệt vi mô XHTML — cho phép các ứng dụng mới tạo ra cuộc gọi hội nghị dễ dàng hơn và nhiều chức năng hơn