Polycom SoundStation IP 6000

Price : 1.00

  • Polycom HD Voice – sự rõ ràng vô song để làm cho cuộc gọi hội nghị hiệu quả hơn và hiệu quả
  • Âm thanh được cấp bằng sáng chế của Polycom Công nghệ rõ ràng – Cung cấp điện thoại hội nghị tốt nhất trải nghiệm không có thỏa hiệp
  • Nhận micrô dài 12 foot – kết hợp với Tăng tự động Kiểm soát hiệu suất xa ngoài IP SoundStation cũ hơn điện thoại hội nghị. Thêm tối đa hai micrô mở rộng tùy chọn cho phạm vi bao phủ lớn hơn.
  • Phần mềm SIP hàng đầu trong ngành – tận dụng SIP tiên tiến nhất phần mềm điểm cuối trong ngành, với tính năng chuyển cuộc gọi nâng cao, các tính năng bảo mật và cung cấp
  • Khả năng tương tác mạnh mẽ – tương thích với một mảng rộng của các nền tảng cuộc gọi SIP để tối đa hóa chất lượng giọng nói và tính năng tính khả dụng trong khi đơn giản hóa quản lý và điều hành
  • Màn hình độ phân giải cao – cho phép thông tin cuộc gọi mạnh mẽ và hỗ trợ đa ngôn ngữị nhỏ hơn phòng có tối đa 6 người tham gia