Nguồn POLYCOM RMX1800

Price : 1.00

  • Nguồn POLYCOM RMX1800 – P/N : PWS742P-1P
  • Nhãn hiệu: SuperMicro.
  • Công suất định mức: 850Walt.
  • Áp dụng cho thiết bị: RMX RealPresence Collaboration Server 1800, RMX 1810 , RMX 1830.
  • Nguồn ra  12V/70.8A.
  • Điều kiện: mới