Nguồn POLYCOM RMX1800

  • Nhãn hiệu: SuperMicro.
  • Công suất định mức: 850Walt.
  • Áp dụng cho thiết bị: RMX1800.
  • Nguồn ra  12V/70.8A.
  • Điều kiện: mới