Adapter POLYCOM Group Series

Price : 1.00

  • Nhãn hiệu: FSP .
  • Áp dụng cho thiết bị: Polycom Group 300 , Group 310 và Group 500.
  • Điều kiện: mới