Cisco TelePresence Precision 60 Camera

Price : 1.00

  • Khi bạn cần độ rõ nét nhất cho hội nghị truyền hình, Cisco TelePresence Precision 60 Camera không chỉ mang lại trải nghiệm hình ảnh hàng đầu mà còn mang đến cho bạn mức độ linh hoạt cao để dễ dàng tích hợp vào phòng họp, phòng họp và các dự án ngành đặc biệt.