Polycom Cable Mic VSX Series

Price : 1.00

  • Cable micro vsx 9m (30ft) polycom dùng kết nối micro VSX Series (VSX 6000 , VSX 7000, VSX 8000).
  • Xuất xứ chính hãng polycom.
  • Bảo hành thiết bị 12 tháng đúng nhà sản xuất.