Adapter POLYCOM HDX Series

Price : 1.00

  • Nhãn hiệu: 3Y Power .
  • Áp dụng cho thiết bị: HDX 7000 và HDX 8000.
  • Điều kiện: mới