Cisco Telepresence SX10

Price : 1.00

  • Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco Telepresence SX10 phù hợp với mọi kích thước màn hình hiển thị.
  • Dễ dàng triển khai vơí khả năng cắm-và-chạy phù hợp với mọi không gian phòng họp đa chức năng vừa và nhỏ.
  • Được thiết kế phù hợp cho phòng họp đa chức năng vừa và nhỏ với khả năng làm việc cộng tác thông minh.