POLYCOM Remote VSX

Price : 1.00

  • Polycom remote VSX dùng kết nối codec VSX Series (VSX 6000, VSX 7000, VSX 8000).
  • Xuất xứ chính hãng polycom.
  • Bảo hành thiết bị 12 tháng đúng nhà sản xuất.