Yamaha PJP-20UR USB Speakerphone

Price : 1.00

  • Yamaha PJP-20UR USB Speakerphone là một thiết bị loa/micro hội nghị USB chất lượng cao, triệt tiêu âm vang (echo) tốt nhất.
  • Tích hợp sẵn 3 micro và một loa. PJP-20UR phù hợp sử dụng đối với phòng họp dưới 40m2.
  • Ngoài ra,Yamaha PJP-20UR còn có khả năng đấu nối tiếp lên mở rộng tối đa đến 4 thiết bị PJP-20UR, để triển khai trong những phòng họp lớn hơn.