Micro Cisco SX Series

Price : 1.00

  • Nhãn hiệu: Micro Cisco SX Series .
  • Áp dụng cho thiết bị: Cisco Series SX .
  • Điều kiện: Đã sử dụng.
  • Bảo hành : 12 tháng tiêu chuẩn nhà sản xuất.