Cisco TelePresence Precision 40 Camera

  • Khi bạn cần độ rõ nét nhất cho hội nghị truyền hình, Cisco TelePresence Precision 40 Camera không chỉ mang lại trải nghiệm hình ảnh hàng đầu mà còn mang đến cho bạn mức độ linh hoạt cao để dễ dàng tích hợp vào phòng họp, phòng họp và các dự án ngành đặc biệt.