AVAYA ROOM SYSTEMS XT240

Price : 1.00

  • Cuộc gọi điện video chưa bao giờ dễ dàng hơn thế — hoặc ly kỳ hơn thế.
  • Với độ phân giải HD 1080p, chia sẻ nội dung và tương tác qua video là một trải nghiệm phong phú, liền mạch.
  • Và với các tính năng như hội nghị đa bên được nhúng, thiết bị tất cả trong một này sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu hàng ngày khác nhau mà bạn đặt ra.