Tag Archives: polycom

Sửa chữa POLYCOM RMX 1800

Polycom RMX 1800 lỗi đèn -2

Công ty UC-TEK chuyên nhận sửa chữa POLYCOM RMX1800, Chúng tôi cung cấp sửa chữa kiểm tra nâng cấp POLYCOM RMX 1800 thay thế phần cứng ,…