Tag Archives: hội nghị

Sửa chữa POLYCOM RMX 1800

Polycom RMX 1800 lỗi đèn -2

Công ty UC-TEK chuyên nhận sửa chữa POLYCOM RMX1800, Chúng tôi cung cấp sửa chữa kiểm tra nâng cấp POLYCOM RMX 1800 thay thế phần cứng ,…

Quy trình sửa chữa hội nghị truyền hình

Nhan bao tri he thong hoi nghi truyen hinh

Công ty UC-TEK cung cấp quy trình sửa chữa hội nghị truyền hình Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo trì, nâng cấp ,…