POLYCOM Remote Group Series

Price : 1.00

  • Nhãn hiệu: Polycom Remote Group .
  • Áp dụng cho thiết bị: Polycom Group 300/310/500/700 .
  • Điều kiện: Mới 100%.
  • Bảo hành : 12 tháng tiêu chuẩn nhà sản xuất.