Tag Archives: XT 1000

Sửa chữa hệ thống Radvision (Avaya) Scopia XT 1000

Hinh-thuc-te-Radvision-Scopia-XT1000-2

UC-TEK có trường hợp ở đây với Radvision (Avaya) Scopia XT1000 này là lỗi nguồn không khởi động.Đây là Radvision (Avaya) Scopia XT1000 bị mất điện nguồn , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa nguồn