Author Archives: admin

Sửa chữa thiết bị Lifesize Team 220

Hinh-thuc-te-lifesize-team-220-3

Công ty UC-TEK chuyên nhận sửa chữa thiết bị Lifesize Team 220. Tại đây chúng tôi có thiết bị Lifesize Team 220 bị lỗi cắm điện nhưng không lên , không login vào được, đứt cable camera và chật khớp cổ camera. Kỹ thuật viên tại công ty UC-TEK đang tiến hành kiểm tra thiết[…]

Sửa chữa thiết bị Polycom SoundStation IP 7000

Hinh-thuc-te-sua-chua-bo-mach-polycom-SSIP7000-8

Công ty UC-TEK chuyên nhận sửa chữa thiết bị Polycom SoundStation IP 7000. Tại đây chúng tôi có thiết bị Polycom SoundStation IP 7000 bị lỗi bo mạch chính không khởi động, không login vào được. Kỹ thuật viên tại công ty UC-TEK đang tiến hành kiểm tra thiết bị IP 7000 đánh giá tình[…]