Polycom SoundStation Duo

Price : 1.00

  • Bảo vệ đầu tư tích hợp— Sử dụng ở chế độ analog hoặc IP và giữ nó được cập nhật với trực tuyến đơn giản nâng cấp phần mềm
  • Khả năng tương tác mạnh mẽ— Tương thích với một loạt các Nền tảng cuộc gọi IP để tối đa hóa giọng nói chất lượng và tính năng sẵn có đồng thời đơn giản hóa việc quản lý và quản lý
  • Tính liên tục trong kinh doanh — Tự động chuyển đổi dự phòng từ IP sang analog và dự phòng cho hoạt động liên tục trong trường hợp lỗi mạng
  • Giọng nói rõ ràng vô song— Công nghệ Polycom® HD Voice ™ thực hiện cuộc gọi hội nghị IP của bạn hiệu quả và năng suất hơn
  • Dễ dàng triển khai và quản lý— Công cụ cấu hình web loại bỏ nhu cầu về một máy chủ khởi động
  • Xử lý cuộc gọi vượt trội, bảo mật, và cung cấp — Tận dụng điểm cuối IP tiên tiến nhất phần mềm trong ngành
  • Tính linh hoạt chưa từng có — Kết nối đến điện thoại di động và PC cho Quay số Internet