Văn Hóa Công Ty

Mi trường lm việc tại UC-TEK rất năng động, đon kết hỗ trợ lẫn nhau đem đến thnh cng dựa trn sức mạnh tập thể. Điều ny đ v đang thc đẩy mọi thnh vin cng ty lm việc theo một khối thống nhất, chấp nhận thử thch để đạt được mục tiu chung của cng ty.

UC-TEK lun tin tưởng rằng yếu tố quyết định cho sự thnh cng của mnh l tạo được mi trường cho nhn sự c cơ hội pht triển năng lực. Khuyến khch v hỗ trợ mọi thnh vin pht triển kỹ năng, kiến thức, sự sng tạo của họ, v động vin họ lm việc c hiệu quả. Đồng thời mọi thnh vin trong UC-TEK phải tun thủ theo đng qui trnh quản l chất lượng v kỷ luật của cng ty tạo nn một mi trường lm việc chuyn nghiệp v c tnh tổ chức cao.