Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

UC-TEK xy dựng chiến lược pht triển dựa trn cc tiu ch:
• Giải php tối ưu
• Cng nghệ ph hợp
• Dịch vụ chuyn nghiệp
UC-TEK lun cam kết tun thủ nguyn tắc kinh doanh, xy dựng chiến lược pht triển lu di v đi đng hướng để đạt được mục tiu đề ra.
UC-TEK phấn đấu trở thnh nh cung cấp giải php, thiết bị v dịch vụ Cng nghệ thng tin - Viễn thng uy tn hng đầu tại Việt Nam đp ứng được nhu cầu v đem lại lợi ch lu di cho khch hng. Pht triển nhn sự năng động, nhiệt huyết, c chuyn mn cao v tc phong lm việc phục vụ khch hng chuyn nghiệp.

Đối với khch hng: UC-TEK đảm bảo cung cấp sản phẩm v giải php đp ứng được nhu cầu v đem lại lợi ch lu di cho Qu khch hng. Gip khch hng trở thnh những doanh nghiệp đi tin phong trong việc sử dụng những cng nghệ mới nhất, tin tiến nhất của giải php Cng nghệ thng tin - Viễn thng v đồng thời gip khch hng bắt kịp xu hướng cng nghệ ngy cng pht triển.


Đối với đối tc: UC-TEK hợp tc kinh doanh với tất cc đối tc trong lĩnh vực, để cng nhau xy dựng giải php tch hợp tổng thể, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong ứng dụng cho khch hng. Bn cạnh đ đội ngũ cộng tc vin, chuyn vin kỹ thuật rộng khắp v hiện đang lm việc trong cc cng ty lớn, chuyn nghiệp về dịch vụ cng nghệ thng tin cũng gp phần tạo nn thế mạnh v hnh ảnh của UC-TEK trong lĩnh vực hỗ trợ về sản phẩm, giải php v dịch vụ.


Đối với nhn sự: UC-TEK xy dựng một mi trường lm việc năng động, đon kết hỗ trợ lẫn nhau đem đến thnh cng dựa trn sực mạnh tập thể. Điều ny đ v đang thc đẩy mọi thnh vin cng ty lm việc theo một khối thống nhất, chấp nhận thử thch để đạt được mục tiu chung của cng ty. UC-TEK lun tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo cuộc sống của nhn vin ngy một tốt hơn.


Đối với x hội: UC-TEK lun hướng đến lợi ch chung của cộng đồng để cn bằng hi ha giữa sự pht triển của doanh nghiệp với x hội.