Polycom® Touch Control

Thiết Bị:Polycom® Touch Control

MPN:

Giải pháp trực quan cho việc thúc đẩy truyền thông hợp nhất (UC) và cộng tác truyền hình trong khắp tổ chức của bạn
Giải pháp giao diện đồ họa Polycom® Touch Control  là một thiết bị màn hình cảm ứng rất trực quan cho phép người dùng nhanh chóng khởi tạo những hội nghị truyền hình, tránh các giao diện phức tạp hoặc sự hỗ trợ kỹ thuật. Bằng cách mở rộng người dùng cộng tác và giuos người tham gia tập trung vào cuộc họp, giải pháp Polycom Touch Control sẽ giúp tổ chức của bạn hoạt động năng suất và hiệu quả hơn
 

Giảm thiểu việc đào tạo hội nghị truyền hình và tăng cường sự tiếp thu của người dùng thông qua một dao diện trực quan
Cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua việc điều khiển một chạm
Cộng tác thông qua việc tích hợp liền mạch với Polycom HDX®, hệ thống phòng telepresence Real Presence® Group Series, các nền tảng Polycom® RMX® platforms, các hệ thoogns PolycomSoundStructure® , và các giải pháp telepresence trực quan Polycom OTX™, RPX™ và ATX™

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Package includes

Polycom Touch Control, stand and RJ45 (LAN) cable

Compatible Systems •  HDX 4500, 6000, 7000, 8000 & 9000
•  RealPresence Group 300, 500 and 700
Usability •  Touch control on 7-inch screen
•  Tap and touch control to access call
controls and administrative menus
•  SoundStructure Mode
- Dialing
- Volume Controls
•  Intuitive menus
- Layout Manager
- Camera Control
- Dialing & Directory
- Admininistration
Technology •  Capacitive touch screen
•  Direct API command through network
Electrical Power Over Ethernet (PoE) required
Physical Characteristics •  Polycom Touch Control with removable stand
•  7.25” (W) x 5.5” (D) x 1 – 1.75” (H)

 

Thẻ: Polycom® Touch Control