Polycom® RealPresence® Group Series Media Center

Thiết Bị:Polycom® RealPresence® Group Series Media Center

MPN:

Thiết kế và chức nằng cho mọi không gian hội nghị
Polycom® RealPresence® Group Series Media Centers được đóng gói những giải pháp để các tổ chức có thể triển khai truyền thông video trong phòng dễ dàngtrong bất kỳ kích cỡ phòng nào. Những giải pháp đóng gói sẵn có những tính năng mới nhất cho phòng hội nghị truyền hình hiệu suất cao và có thể tùy chỉnh được để phù hợp với nhu cầu của không gian cộng tác. Polycom RealPresence Group Media Centers là giải pháp hoàn hảo cho phòng giám đốc, phòng họp, văn phòng, và lớp học.
 

  • Đặt hàng, vận chuyển, cài đặt và dịch vụ đơn giản — Một phần đánh số cho toàn bộ hệ thống được tích hợp
  • Các triển khai toàn cầu nhất quán -  Với một diện mạo và cảm giác đồng nhất trên toàn bộ tổ chức
  • Dễ dàng quản trị và đào tạo - Với một set tiêu chuẩn công nghệ A/V trong tất cả mọi địa điểm
     
  Polycom® RealPresence® Group Series Media Cart package Polycom table top package Polycom Media Cart package
Screen sizes supported • Single: 55”, 65”, 84”
       • Dual: 42”, 55”, 65”, 84”**
42” (single or dual) • Single: 37” to 60”
• Dual: 37” to 42” (minimum combined width of 80”)
• Monitors not included
Wall-mount option    
Audio kit included  
Casters Optional*  
Lower camera mount Optional  
Storage  
Codec type RealPresence Group Series 500 RealPresence Group Series310 or 500 N/A
Polycom RealPresence Group Series Media Center
Package includes • Polycom EagleEye camera, cables, microphone, remote control
• Dual 42” LCD display, dual or single 55” or 65” LCD display (s), or single 84” LCD display
Optional parts

• Caster kit for RealPresence Group Series Media Center: 2675-52709-001
• Front panel to allow for lower mounting of camera

Table top solution includes • Polycom EagleEye camera, cables and remote control, microphone with EagleEye camera package
• Single 42” display unit (with mounting bracket)—25.7” H x 39.8” W x 6.3” D, 56.92 lbs, 4.8A
Optional parts • Wall-mount kit for a Single 42” table top: 1662-52742-001
• Wall-mount kit for a Dual 42” table top: 2200-66067-001
Polycom Media Cart package includes • Cart with universal single VESA display mount (max VESA 600), mounting hardware, casters
Optional • Dual display kit for Media Cart: 2215-26941-001
• Rack mounting kit for Media Cart: 2215-26942-001
Measurements and weights • Single mount cart—53” H x 36” W x 24” D, 126 lbs (without LCD)
• Standard VESA mounting, up to VESA 600
• Dual mount cart—55” H x 79” W x 24” D, 135 lbs (without LCDs)