Polycom® EagleEye™ Series Cameras

Thiết Bị:Polycom® EagleEye™ Series Cameras

MPN:

Hình ảnh video độ nét cao
Các camera Polycom® EagleEye ™ cung cấp trải nghiệm tuyệt vời để tối ưu hóa sự cộng tác qua video. Các camera EagleEye ™ IV và EagleEye ™ Acoustic được thiết kế để đáp ứng các môi trường và các ứng dụng khác nhau của bạn trong sự kết hợp với các hệ thống video Polycom® RealPresence® Group Series. Các camera Polycom EagleEye cung cấp chất lượng video tốt nhất trong các sản phẩm cùng dòng đến tất cả các bên tham gia, ở mọi môi trường phòng khác nhau
 

Tất cả các camera Polycom EagleEye đều cung cấp các đặc điểm sau:

  • Truyền video độ nét cao
  • Màu sắc tự nhiên rõ ràng, sắc nét từ các hệ thống quang học được điều chỉnh chính xác
  • Chuyển động nhanh chóng, mượt mà với độc focus mạnh
  • Năng lượng camera được cung cấp bởi hệ thống video Polycom RealPresence Group Series 
  • Giúp loại bỏ sự cần thiết của một nguồn cung
  • Nhiều tùy chọn camera để đáp ứng các nhu cầu của bạn
     

Đang cập nhật

Thẻ: Polycom® EagleEye™ Series Cameras