Polycom® EagleEye™ Producer

Thiết Bị:Polycom® EagleEye™ Producer

MPN:

Điều khiển camera và phân tích sử dụng không dùng tay
Polycom® EagleEye™ Producer thay đổi bộ mặt của sự cộng tác video thông qua việc thu hình tự động các người tham gia cuộc họp. Bằng cách sử dụng các công nghệ mới nhất trong nhận dạng khuôn mặt, hệ thống liên tục quét căn phòng và liên tục ra lệnh cho camera lưu động có thể lên xuống, nghiệm, zoom, phù hợp với việc thu hình người dùngg. Phương pháp thông minh trong việc theo dõi bằng camera cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng và giải quyết các vấn đề thường gặp của ảnh chụp góc rộng đã thất bại trong việc làm sống động các bên tham gia, thể hiện biểu cảm thực sự của họ.
 

  • Tăng cường trải nghiệm cộng tác video với việc điểu khiển camera không dùng tay, được cung cấp bởi công nghệ mới nhất trong nhận dạng khuôn mặt
  • Giám sát chủ động việc sử dụng phòng cho việc tối ưu hóa phân bổ nguồn lực
  • Trình bày các báo cáo có tác động mạnh của việc phân tích cuộc họp để đo lường số lượng người tham gia
  • Cài đặt vào những phòng họp vừa và lớn để mở rộng giá trị cộng tác video
     

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Package includes • Polycom EagleEye Producer
• Power supply
• Necessary cables for Polycom EagleEye III, EagleEye IV camera connection
Compatible cameras • Polycom EagleEye I, II, III
• Polycom EagleEye IV
Compatible Polycom video systems • Polycom® RealPresence® Group Series 300, 500, 550, 700
Connections • 1x HDCI (Out to Polycom RealPresence aGroup Series)
• 1x HDCI to HDCI to EagleEye III or 1 HDCI to Mini-HDCI (Optional EagleEye IV)
• USB for local upgrades
• Power
Camera characteristics • Horizontal field of view 80 degrees
• Vertical manual tilt
Recommended room size • Participants should be within 19.6 ft / 6m of EagleEye Producer
• Performance may vary in different room configurations
Environmental specifications • Operating temperature: 0–40°C
• Operating humidity: 15–80%
• Non-operating temperature: -40–70°C
• Non-operating humidity (non-condensing): 5–95%
• Maximum Altitude: 10,000 ft
Power rating • Electrical: Auto sensing power supply
• Typical operating voltage/power:
• 22VA typical @ 120V @ 60Hz
• 26VA @ 230V @ 50/60Hz
• Typical BTU/h: 106 BTU/h
Physical size and weight • 11.3" H x 1.2" W x 4.8" D
• 1.93 lbs.

 

Thẻ: Polycom® EagleEye™ Producer