Polycom® Ceiling Microphone Array

Thiết Bị:Polycom® Ceiling Microphone Array

MPN:

Hệ thống thu âm thanh đặc biệt với phạm vi trải dài khắp phòng
Polycom’s digital microphone array là thiết bị thu âm thanh duy nhất cho hệ thống hội nghị truyền hình trên thị trường mà cung cấp một cách phù hợp, đáng tin cậy, việc thu âm thanh lên đến 360 độ vàâm thanh Polycom StereoSurround ™. Khi kết hợp với những hệ thống hội nghị truyền hình Polycom, việc thu âm thanh và chuyển giao sẽ rất tuyệt vời.
 

Độ thu âm thanh tuyệt vời —
Chiều cao điều chỉnh được tính từ tràn nhà cung cấp độ thu âm thanh phi thường từ bất cứ nơi đâu trong phòng
Công nghệ đạt giải thưởng —
Tận dụng microphone kỹ thuật số của Polycom và âm thanh StereoSurroung 22kHz
Vùng phủ trong phòng cực tốt —
Vùng phủ 360 độ có thể dùng cho một phòng có diện tích lên đến 1600 foot2 với 4 arrays, lớn hơn đến 3 lần so với các sản phẩm cạnh tranh khác
Phát hiện người nói — Ceiling microphone duy nhất trên thị trường với khả năng tự động chuyển hướng về phía người nói
Cài đặt gọn gàng, dễ dàng —
Bộ dụng cụ hoàn chỉnh gồn tất cả những thứ mà bạn cần để giấu các thiết bị điện tử trên trần, và trên bàn.
 

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Primary solution includes • Microphone array available in white or black
• Electronics enclosure with ceiling mounting hardware (UL 2043 compliant and suitable for use in air-handling spaces)
• (1) 24-inch (60 cm) microphone interface cable*
• (1) 30-foot (914 cm) plenum C-Link 2 cable(1) 50-foot (1524 cm) plenum C-Link 2 cable (RJ45)
• Wall plate
• Walta to RJ45 adapter cable used for installations with RealPresence Group and HDX 6000/7000/8000 series systems.
Extension kit includes • Microphone array available in white or black
• Electronics enclosure with ceiling mounting hardware (UL 2043 compliant and suitable for use in air-handling spaces)
• (1) 24-inch (60 cm) microphone interface cable*
• (1) 25-foot (762 cm) plenum C-Link II cable (RJ45)
Digital microphone specifications • 360-degree directional pickup
• Three cardioid elements per microphone
– Elements spaced 120 degrees apart
• Each Ceiling Microphone Array covers a 24’ diameter
• Total coverage area for a single Ceiling Microphone Array is 400 square feet
Audio features** • Dynamic microphone steering
• Full-duplex digital audio
• Instant Adaptation Echo Cancellation
• Automatic Noise Suppression (ANS)
• Automatic Gain Control (ACG)
Installation guidelines • Avoid interference with fluorescent lighting
• Avoid close proximity with AC vents
• Secure mounting ears for electronic boxes
• Avoid all other obvious sources of noise
• Microphone array should be 7-8’ above the floor
• Maximum cable distance to the primary (first) electronics box is 100’, maximum cable distance between extensions is 25’
Product characteristics • Dimensions (WDH): 4”/6”/1 5/8”, 101.6 mm/152.4 mm/41.3 mm
• Weight 14 oz; 397 kg
Usage environment ideas • K-12, primary and secondary school locations
• Higher education including universities, colleges, community colleges, technical colleges
• Corporate training rooms
• Auditoriums
• Large lecture halls
• Medical training facilities
• Corporate boardrooms
• Military training/distributed learning rooms, command centers, briefing centers
• Continuing education center
• Museums or hospitals
• Content provider locations
Applications ideas • Basic or advanced meetings
• General distance and distributed learning
• Specialized courses of instruction
• Continuing education
• Professional development
• Blended learning environments
• Music schools
• Theatre content and classes
Video System Compatibility Maximum CMAs Supported
Polycom HDX 9000, SoundStructure C16, SoundStructure C12 Up to 4
Polycom HDX 8000, RealPresence Group 700 Up to 3
Polycom HDX 7000, HDX 4000, RealPresence Group 300 and 500, SoundStructure C8 Up to 2
Polycom HDX 6000

Up to 1

 

Thẻ: Polycom® Ceiling Microphone Array